Views
4 years ago

ONELIFE #36

 • Text
 • Rover
 • Eerste
 • Auto
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Rovers
 • Twee
 • Jaguar
 • Wereld
 • Onze
Terugblik op de geboorte van de originele Land Rover | Hoe Land Rover de drijvende kracht werd achter avontuur en wetenschappelijke expedities | GQ Editor Dylan Jones bespreekt inspiratie met Chief Design Officer Gerry McGovern | Evalueren van de potentiele impact van elektrificatie en verbonden auto’s | De uitdaging van de 999 treden naar Heaven’s Gate in China

ESSAY WE ZIJN WAT WE

ESSAY WE ZIJN WAT WE VIEREN We vieren van alles in ons leven – maar waarom en hoe? Bij de viering van zeventig jaar baanbrekende prestaties van Land Rover kijken we hoe een viering boekdelen spreekt over ons leven, ons land, onze maatschappij en onze religie TEKST A M I T A I E T Z I O N I ILLUSTRATIE A D R I A N & G I D I Als je door de kalender bladert zie je op elke dag wel een feestdag of reden om iets te vieren. Of het nu belangrij ke dagen in je eigen leven zij n – zoals verjaardagen, trouwdagen, de dag dat je stopte met roken – of nationale feestdagen, al die speciale gelegenheden en de manier waarop we ze vieren, vertellen ons iets over onze gemeenschap, ons geloof en ons land. In de Verenigde Staten licht elk jaar op 4 juli de hemel op met groot vuurwerk om de onafhankelij kheid te vieren; in India wordt het begin van de lente volgens de Hindoeïstische tradities gevierd met dans, zang, eten en elkaar insmeren met kleurig poeder; de Duitsers vieren tij dens de jaarlij kse Oktoberfeesten de trouwerij van Prins Ludwig met veel bier; en in tal van landen wordt Halloween gevierd met een fantastische verkleedpartij . Sociologen zien feestdagen als gelegenheden waarbij mensen zich weer verbinden met de waarden waar zij aan hechten, of dat nu met Kerst het steunen van een goed doel is of het Nieuwe Jaar ingaan met (weer) het goede voornemen om vaker naar de sportschool te gaan. Tij dens het Vesakfestival wordt het leven van de Boeddha gevierd met kaarsen, tempelrituelen, giften aan liefdadigheid en algehele soberheid – allemaal om boeddhisten eraan te herinneren een nobel en gematigd leven te leiden, volgens de wetten van de Dharma. De wereld globaliseert en wordt steeds ‘kleiner’. Door die ontwikkeling worden ook steeds meer feesten op steeds meer plekken in de wereld gevierd. Migratie en open grenzen zorgen ervoor dat de geografische scheidslij - nen tussen gemeenschappen, religies en tradities vervagen. In het Midden-Oosten is het niet meer vreemd om Kerst te vieren, en in Europa wordt door grote groepen het Offerfeest gevierd. Sommige mensen vieren zelfs beide feesten. Zo verspreiden feesten zich over de wereld. In de VS is de Mexicaanse feestdag Cinco de Mayo door grote delen van de bevolking omarmd. Hoe de maatschappij omgaat met feestdagen vertelt ons veel over hun omgang met diversiteit en de behandeling van immigranten en minderheden. Nationale feesten laten ons zien wie we zij n en waar we vandaan komen. Uiteindelij k is er meer dat ons verenigt dan verdeelt. Of we nu een feestdag in een tempel of een kerk doorbrengen of die vrij e dag gebruiken om massaal te gaan shoppen, in beide gevallen draagt zo’n dag bij aan het gemeenschapsgevoel. Feesten markeren natuurlij k ook belangrij ke gebeurtenissen. Een verjaardag herinnert ons aan het verstrij ken van de tij d en de reis die we tot dusver in ons leven hebben afgelegd. Het is een moment om terug te blikken en vooruit te kij ken, naar wat we hebben geleerd en wat er nog in het verschiet ligt. Wat we ook vieren, een feest brengt ons samen met gelij kgestemden om het moment te delen. En – als we geluk hebben – het glas te heffen en een gebakje te eten. AMITAI ETZIONI is professor aan de George Washington University. We Are What We Celebrate (Amitai Etzioni en Jared Bloom, red.), is een publicatie van New York University Press 90

CASTROL EDGE PROFESSIONAL JOINT ADVENTURE CO-ENGINEERED WITH LAND ROVER 16 years ago, two major players in automotive set out on an adventure – to develop a range of engine oils, that live up to Land Rover’s legendary off-road capabilities. Boosted with TITANIUM FST, Castrol EDGE Professional is designed to optimise fuel efficiency, response time and protect your engine even under the most challenging conditions. Our partnership with Castrol has never been stronger. So the joint adventure continues … Castrol EDGE Professional is available from your local Land Rover Retailer

 

Land Rover Magazine

 

Land Rover Magazine presenteert verhalen van over de hele wereld als eerbetoon aan de innerlijke kracht en de drive om Above and Beyond te gaan.

In dit nummer wordt de nieuwe Defender op de proef gesteld door twee inspirerende jonge avonturiers bij hun voorbereidingen op een expeditie naar de Zuidpool. Ook vieren we 50 jaar Range Rover met een ontdekkingsreis in Dubai. We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit, met een aantal visionairs die technologieën bespreken waarmee de toekomst er voor ons allemaal anders uit kan gaan zien.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.