onelife2017
Views
6 years ago

ONELIFE #33

 • Text
 • Rover
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Zegt
 • Auto
 • Waar
 • Wereld
 • Stad
 • Eerste
 • Onze
De ins en outs over de geheel nieuwe Discovery | Een portret van een levende zeillegende, Ben Ainslie | Een blik in de toekomst van mobiliteit en transport | Kopenhagen. Misschien wel de coolste stad ter wereld

AANGEBOREN TERJE LAMONT,

AANGEBOREN TERJE LAMONT, SNOWBOARDING, VIER JAAR De slechts vierjarige Terje Lamont ontwikkelt zij n ongelooflij ke talent voor snowboarden met snelle sprongen. Zij n beheersing van het board is beter dan dat van heel wat geoefende boarders. Hij zit acht maanden van het jaar in de sneeuw en leert voortdurend nieuwe trucs bij . “Terje heeft nooit angst gekend”, zegt Brodie Lamont, de vader van Terje en zelf ook snowboarder. “We zagen meteen hoe alert en sterk hij was. De dokters zeiden dat hij bij zij n geboorte al de kracht en coördinatie van een baby van twee weken had. In dat opzicht was hij wel bij zonder.” Brodie hamert erop dat Terje “duidelij k het avontuur in zij n DNA heeft” en dat hij “altij d al vurig is geweest.” Tegelij kertij d erkent hij het belang van zij n eigen invloed en van inzet. “Ik denk dat er bij de hele groten een combinatie van die factoren meespeelt. Mozart had natuurlij ke aanleg, maar hij moest ook hard werken om te worden wie hij was. Focus, toewij ding, omgeving en genen spelen allemaal mee.” Terje zelf is nog te jong om zich veel van de commotie aan te trekken. Het genieten van de sneeuw lij kt momenteel motivatie genoeg te zij n. Toch zegt Brodie dat hij zich van zij n talent bewust is. “Hij weet dat hij supergoed kan snowboarden. En hij beseft dat andere kinderen niet kunnen wat hij kan. Wat wij het belangrij kste vinden is dat hij er plezier in heeft en er gelukkig van wordt.” Kloksgewijs vanaf boven: Terje Lamont kan beter snowboarden dan de meeste volwassenen – en hij is pas vier jaar 58

AANGEBOREN Links: Jake Scott, zoon van Sir Ridley, is ook een talentvol regisseur. Maar hij heeft ook geleerd om hard te werken filmwereld terecht te komen. Ik teken graag en tekenen was een belangrij k deel van hun werk, dus was het vanzelfsprekend dat we het samen deden.” De 51-jarige is zij n vader en oom dankbaar dat ze “thuis een creatief klimaat kweekten waarbij iedereen artistiek was aangelegd.” Op jeugdige leeftij d zaten Jake en zij n broers Jordan en Luke vaak hele dagen op de set waar de oudere Scotts hun werk deden. Maar meer dan de films van zij n eigen vader en oom was het een andere legendarische regisseur die de interesse van Jake voor de film wekte. “Ik weet nog dat mij n vader in een kleine studio in het Londense Soho een film vertoonde ter voorbereiding op een film die hij ging draaien. Het was Aguirre, der Zorn Gottes van Werner Herzog. We gingen er op een woensdagochtend tij dens de zomervakantie naartoe, en mij n kij k op film was voorgoed veranderd. Het moet een diepe indruk hebben gemaakt op mij n jonge psyche want ik heb de rest van de zomer alleen maar de filmsterren Klaus Kinksi en Helena Rojo getekend. Die film was voor mij het begin.” FOTOGRAFIE DOM ROMNEY SCOTT IN DE ZAAK Creatief talent zit misschien in je DNA maar aanleg alleen is geen garantie voor succes, zegt Jake Scott, zoon van Hollywoodregisseur Sir Ridley Scott De weg naar de regiestoel lag wagenwijd open voor Jake Scott. Zij n vader Sir Ridley regisseerde in de jaren tachtig cultmeesterwerken als Blade Runner en Alien, en zij n oom Tony zat achter de eighties-klassieker Top Gun. Zij n eigen cameradebuut was echter niet zo voor de hand liggend als je zou denken. “Ik heb allerlei disciplines geprobeerd voor ik films ging maken. Muziek, schilderen, tekenen, ik heb het allemaal gedaan”, vertelt Scott aan Onelife. “Ik weet dat ik van jongs af aan talent voor visuele expressie had, en als kind zat ik altij d te tekenen. Ik tekende storyboards met mij n pa en oom. Maar het was meer om samen met hen iets te doen dan om in de HET SCOTT-DNA Vroege indrukken onder de juiste omstandigheden moeten Scott de juiste impulsen hebben gegeven om zelf een filmcarrière te ambiëren. Maar was hij ook een geboren regisseur? Zou het fameuze talent van de Scotts hem sowieso op het filmpad hebben gebracht? Volgens Scott zelf is het antwoord een eenduidig “misschien.” “Er is zeker een soort Scott-DNA”, zegt hij . “We hebben allemaal de gave om ons visueel uit te drukken; heel bizar is dat. Mij n ouders, mij n oom, mij n broers, we hebben het allemaal. Mij n opa was een talentvol amateurschilder. Mij n overgrootvader beheerde een van de eerste bioscopen van Engeland. Als ik naar mij n eigen zoon en dochter kij k, dan zie ik dat ze bulken van het talent. Het zit zeker in de familie. Er moet wel iets in ons bloed zitten.” Maar met talent of vroege conditionering alleen zij n we er nog niet. Hoewel opgroeien in een artistiek milieu met aangeboren creatieve gaven een goed begin is, hamert Scott erop dat echt talent alleen met ouderwetse noeste arbeid tot volle wasdom kan worden gebracht. “Je moet je op je werk storten, anders kom je nergens. Kij k naar de Olympische Spelen: daar zie je mensen die ongetwij feld speciale talenten hebben. Maar ze hebben er ook duizenden uren voor gewerkt. Je kunt van nature een virtuoos op de piano zij n, maar je moet er wel wat mee doen. Andersom zij n er veel getalenteerde mensen die er niets mee doen. “In de familie Scott houden we van actie. Dat is onze noordelij ke, no-nonsense instelling. Er zit absoluut iets in dat je aanleg moet hebben, maar het grootste talent van de Scotts is misschien wel de gave om er iets constructiefs mee te doen.” 59

Copied successfully!
 

Land Rover Magazine

 

Land Rover Magazine presenteert verhalen van over de hele wereld als eerbetoon aan de innerlijke kracht en de drive om Above and Beyond te gaan.

In dit nummer wordt de nieuwe Defender op de proef gesteld door twee inspirerende jonge avonturiers bij hun voorbereidingen op een expeditie naar de Zuidpool. Ook vieren we 50 jaar Range Rover met een ontdekkingsreis in Dubai. We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit, met een aantal visionairs die technologieën bespreken waarmee de toekomst er voor ons allemaal anders uit kan gaan zien.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.