Views
2 years ago

ISSUE 39

  • Text
  • Evoque
  • Discovery
  • Rover
Surfen op IJsland, op pad met de New Land Rover Defender | Ambachtelijke wereldbollen in Londen met Bellerby & Co | Overzicht van prachtige drone-fotografie | Auteur Helen Russell verkent de zin van geluk | Exclusief kort verhaal van Jean Macneil

LAND ROVER LABS DE

LAND ROVER LABS DE ALZIENDE SUV 'H/DQG5RYHU'LVFRYHUSRUWHQ5DQJH5RYHU(YRTXHGLHDOXLWHUVWFDSDEHORQHQRIIURDG]óQ SURƓWHUHQQXYDQGHQLHXZVWHEDDQEUHNHQGHLQQRYDWLHYDQ/DQG5RYHUGHXOWLHPH]LFKWEDDUKHLG DDQYRRUHQDFKWHU]óGH&OHDU6LJKW*URXQG9LHZHQGH&OHDU6LJKW5HDU9LHZVSLHJHO Conventioneel gezichtsveld CLEARSIGHT GROUND VIEW ClearSight Ground View* is een wereldprimeur ontwikkeld door Land Rover waarmee u zicht hebt direct voor en onder aan de voorkant van het voertuig is. Met behulp van camera's in de grille en de buitenspiegels combineert het systeem de feeds van het totale Vision-systeem tot een virtueel 180° zicht vooruit, weergegeven op het centrale touchscreen. De bestuurder ziet een groter deel van de omgeving, net als de positie van de 'ghosted' voorwielen van het voertuig. Hoewel het met name nuttig is om de zichtbaarheid van de echte wereld te behouden wanneer u te maken heeft met rotsachtig off-road terrein, is Ground View even effectief in de stad, zodat XKRJHVWRHSUDQGHQNXQWYHUPóden en de auto naadloos positio- QHHUWWXVVHQGHOóQHQYDQNUDSSH parkeerplaatsen. =LHQZDDUMHZLHOHQ]óQODDWMH]HOIYHU]HNHUGRIIURDGUóGHQ 15m gezichtsveld 8,53m gezichtsveld ClearSight Ground View 3 Aantal camera's in gebruik voor een beeld dat de motorkap effectief transparant maakt 180° Weergave met hoge resolutie RSbKHWFHQWUDOHWRXFKVFUHHQ 1,2m DDQZHHUV]óGHQYDQGHDXWR wordt zichtbaar met de camera's 29 KM/U De voertuigsnelheid tot waar ClearSight Ground View werkt *ClearSight GroundView is een optie. ClearSight GroundView camera werkt met het 360 Surround Camera System. Controleert de omgeving op veiligheid. **ClearSight RearView Mirror LVHHQRSWLH%LIRFDOHRIYDULIRFDOHJHEUXLNHUVGLHQLHW]RJHPDNNHOóNZHQQHQDDQKHW&OHDU6LJKWGLJLWDOHDFKWHUXLWNóNEHHOGNXQQHQDOWóGWHUXJQDDUGHVWDQGDDUGDFKWHUXLWNóNVSLHJHO 76

LAND ROVER LABS $OOHLQFDUIXQFWLHVPRJHQDOOHHQZRUGHQJHEUXLNWZDQQHHUGLWYHLOLJLVRPWHGRHQ%HVWXXUGHUVPRHWHQKHWYRHUWXLJDOWóGYROOHGLJFRQWUROHUHQ CLEARSIGHT ACHTERUITKIJK- SPIEGEL $FKWHUXLWNóNVSLHJHOV]óQHHQ briljant eenvoudige, door de WóGEHSURHIGHWHFKQRORJLHGLH perfect werkt - totdat er een passagier of een groot voorwerp in het achterstuk in de weg zitten. Land Rover's ClearSight Rear View** spiegel is een slimme oplossing voor dit probleem. Je kunt de VWDQGDDUGDFKWHUXLWNóNVSLHJHO RPYRUPHQWRWHHQKLJKGHƓQLtion videoscherm met een druk op de knop. Het systeem maakt gebruik van een op het dak JHPRQWHHUGHDFKWHUXLWNóNFDPHUD in de antennebasis van het voertuig. Een video-feed met hoge resolutie wordt rechtstreeks naar het scherm gestuurd, zodat er DOWóGHHQKHOGHUEHHOGDFKWHUXLW beschikbaar is. Dat beeld verdubbelt ook het gezichtsveld van de bestuurder en vermindert gevaar- OóNHEOLQGHYOHNNHQ'HPHJDpixelcamera van het systeem heeft een hydrofobe coating op de lens om te zorgen dat waterdruppels of modder geen invloed hebben HQHHQ]RKHOGHUPRJHOóNEHHOG leveren, zelfs in het donker. Clear- 6LJKWELHGWPHHU]LFKWEDDUKHLGEó ZHLQLJOLFKWHQPLQLPDOHDŴHLGLQJ door verblinding in de spiegel van de lichten achter je. Voertuig in dode hoek 25° conventioneel gezichtsveld 50° ClearSight gezichtsveld Voertuig in dode hoek Een ononderbroken beeld van wat er achter je is, ongeacht wat er achterin is 2x Het zicht achteruit is het dubbele van een normale DFKWHUXLWNóNVSLHJHOPHWNOHLQHUH dode hoeken en een veel breder zicht achteruit ROTSVAST De cameralens biedt automatische beeldstabilisatie voor een helder zicht achteruit 60 beeldframes per seconde weergegeven door de op het dak gemonteerde smartcamera RYHUGDJvVQDFKWVGUDDLWKóRS 30 FPS) SCHAKELAAR Ga van normale DFKWHUXLWNóNVSLHJHOQDDU videoscherm en terug met een druk op de knop 77

 

Land Rover Magazine

 

Land Rover Magazine presenteert verhalen van over de hele wereld als eerbetoon aan de innerlijke kracht en de drive om Above and Beyond te gaan.

In dit nummer wordt de nieuwe Defender op de proef gesteld door twee inspirerende jonge avonturiers bij hun voorbereidingen op een expeditie naar de Zuidpool. Ook vieren we 50 jaar Range Rover met een ontdekkingsreis in Dubai. We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit, met een aantal visionairs die technologieën bespreken waarmee de toekomst er voor ons allemaal anders uit kan gaan zien.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.