Views
2 years ago

ISSUE 39

  • Text
  • Evoque
  • Discovery
  • Rover
Surfen op IJsland, op pad met de New Land Rover Defender | Ambachtelijke wereldbollen in Londen met Bellerby & Co | Overzicht van prachtige drone-fotografie | Auteur Helen Russell verkent de zin van geluk | Exclusief kort verhaal van Jean Macneil

VISTA HYBRIDECRUISE

VISTA HYBRIDECRUISE Gloednieuwe eco-cruiseschepen om op milieubewuste wijze de poolregio’s van de wereld te bevaren Twee nieuwe cruiseschepen, aangedreven door hybrideaccutechnologie, leiden de weg naar ethisch oceaantoerisme. De MS Roald Amundsen en MS Fridtjof Nansen van Hurtigruten Expedition kunnen 30 minuten puur elektrisch draaien. Ze varen langs de kust van Noorwegen en door de Antarctische wateren en bieden comfortabele Scandinavische hutten, lokaal geproduceerd eten plus een luxe buitenzwembad en een hot tub aan. Experts op elke reis geven passagiers unieke info over het omringende landschap. De Hurtigruten biedt ook een Noorderlicht-garantie: als de spectaculaire lichtshow van 0RHGHUDDUGHRSHHQUHLVQLHWWH]LHQLVELHGWKHWEHGUóIJUDWLVHHQ andere reis van zes of zeven dagen aan. hurtigruten.co.uk Spiraalvormige toren van EFFEKT (boven); Mjøstårnet (ver links) en Canada Earth Tower (links) NATUURLIJKE HOOGTE Wereldwijd verschijnen houten constructies in een poging om het energieverbruik te verlagen De drang naar duurzaamheid heeft hout, ooit beschouwd als bouwmateriaal uit het verleden, nieuw leven ingeblazen. Architecten, ingenieurs en ontwikkelaars verkennen de voordelen van ERXZHQPHWKLJKWHFKQDWXXUOóNHPDWHULDOHQ die de koolstofvoetafdruk verminderen en WHJHOóNHUWóGQLHXZHQRUPHQYRRUYHLOLJKHLGHQ SUHVWDWLHVGHƓQL­UHQ'LWEHWHNHQWHHQWRHQDPH van steeds hogere, technologisch geavanceerdere houten constructies over de hele wereld. Momenteel is het hoogste houten gebouw ter wereld de 85 meter hoge Mjøstårnet in Brumunddal, Noorwegen. Het is gemaakt van gelamineerd hout, een ultralicht en toch onge- ORIHOóNVWHUNPDWHULDDORSJHERXZGXLWJHOóPGH lagen massief hout. En misschien niet lang meer het hoogste. In Vancouver wordt gebouwd aan de Canada Earth Tower met de nieuwste houttechnologie. Met behulp van de modernste WHFKQLVFKHPRJHOóNKHGHQ]DOGLWJHERXZPHW 35-40 verdiepingen ook drievoudige beglazing, fotovoltaïsche systemen en een tuin op HONHGHUGHYHUGLHSLQJNUóJHQ(QDONXQQHQZH ons vergapen aan de schaal en technologie achter deze steeds groter wordende houten wolkenkrabbers, sommige nieuwe houten constructies betoveren puur en alleen door hun schoonheid. Boven de bomen in het Deense Gisselfeld Klosters torent een nieuwe 45 meter KRJH]DQGORSHUYRUPLJHXLWNóNWRUHQXLW+óLV ontworpen door architectbureau EFFEKT en integreert organisch gebogen spiraalvormige hellingen en eiken loopbruggen naadloos in KHWQDWXXUOóNHODQGVFKDS FOTO’S: DELTA GROUP & PERKINS AND WILL; MOELVEN; HURTIGRUTEN JENSEN WALKER 24

VISTA EXPLORER ANGELIKA RAINER De wereldkampioene dry-tooling legt uit hoe het veroveren van toppen haar leven wijzigde Angelika Rainer was slechts tien toen ze haar eerste top beklom in Zuid-Tirol, haar thuis in Noord-Ita- OL­=HLVQXHHQYDQŌVZHUHOGV EHVWHóVNOLPPHUVPHWGU\WRROLQJ NOLPPHQPHWóVEóOHQHQVWóJó]HUV Als winnaar van drie wereldkampi- RHQVFKDSSHQóVNOLPPHQHQWZHH wereldbekers is ze de eerste vrouw GLHPHWVXFFHVGHŌ$/LQH$ERYH the Sky’-route in de Italiaanse Dolomieten heeft beklommen, een van de meest uitdagende beklimmingen ter wereld. Wanneer besefte je dat het óVNOLPPHQMRXLQMHEORHG]DW" 1DPóQHHUVWHNOLPZDVLNQRJ niet echt verkocht, maar enkele maanden later werd er een ZHGVWUóGJHRUJDQLVHHUGLQPóQ thuisstad. Ik besloot voor de lol mee te doen en won. Vanaf dat moment was ik gefascineerd GRRUóVEóOHQHQVWóJó]HUV :DW]óQGHYHUVFKLOOHQWXVVHQ EHUJHQóVNOLPPHQ" %óEHUJEHNOLPPHQNXQMHPHWMH KDQGHQGHŌJULSōYRHOHQHQPHWHHQ inzien of je je eraan kunt vasthouden of niet. Wanneer je je JHUHHGVFKDSLQKHWóV]ZDDLWKHE je dit directe gevoel niet. Daarom is er veel techniek en ervaring voor nodig. òVNOLPPHQHQGU\WRROLQJGRHQPHHUHHQ beroep op de spieren van je bovenlichaam dan URWVNOLPPHQGXVHU]óQVSHFLƓHNHRHIHQLQJHQ opgenomen in de training. :DWGUóIWMRXQDDUVXFFHV" :DDUVFKóQOóNLN]HOI,NZDVDOWóGDO]HHU DPELWLHXV,NZLODOWóGEHWHUZRUGHQHQZLO verschillende klimdisciplines uitoefenen: rotsen LQGH]RPHUóVHQGU\WRROLQJLQGHZLQWHU(QLN wil me daarin ontwikkelen. De eerste grote berg die je hebt EHNORPPHQ" 0óQPRHGHUQDPPHHONZHHNHQGPHHRS ZDQGHOWRFKWHQLQ=XLG7LURO,NGHHGPóQHHUVWH ŌYLDIHUUDWDōHHQEHVFKHUPGHNOLPURXWHPHW vaste metalen leuningen en ringen) toen ik tien was. Het was toen dat ik besefte dat klimmen en de bergen ingaan, was wat ik wilde. :HONJHYRHONUóJMHEóKHWNOLPPHQ" Ik ben compleet gelukkig als ik klim. Ik veranderde van een klein meisje met een gebrek aan zelfvertrouwen naar de RQDIKDQNHOóNHYURXZGLHLNQXEHQ :DWLVMHWUDLQLQJVUHJLPH" Ik oefen in de klimsportschool, zowel YRRUóVDOVEHUJEHNOLPPHQ,NYROJJHHQ VSHFLƓHNGLHHWPDDUSUREHHUJH]RQGHQ gebalanceerd te eten met verse, zelfgemaakte gerechten. +HEMHQRJDQGHUHDPELWLHV" 2SGLWPRPHQWLVPóQOHYHQ geheel gericht op klimmen. Ik heb een diploma in agrarische economie en werkte een paar jaar op dit gebied voordat ik professional werd. :DWLVMHJURRWVWHNOLPSUHVWDWLH WRWQXWRH" (U]óQHHQDDQWDOJHZHOGLJH momenten. Ik ben er erg trots op dat ik drievoudig wereldkampioen ben en de eerste vrouw die een D15 dry-tooling route heeft afgelegd. :DWQX" Ik wil beter worden in de verschillende disciplines die ik doe en probeer andere soorten klimmen. Ik heb besloten om een jaar lang te VWRSSHQPHWZHGVWUóGHQRPDO PóQWóGWHZóGHQDDQRXWGRRU NOLPPHQRSURWVHQHQóV (QRYHUWZLQWLJMDDU" Ik hoop dat ik nog vele jaren zal klimmen en zelf nog langer de EHUJHQLQNDQòVNOLPPHQLV fascinerend. Het is een voorrecht om te klimmen op een oppervlak dat het grootste deel van het jaar vloeibaar is. 25

 

Land Rover Magazine

 

Land Rover Magazine presenteert verhalen van over de hele wereld als eerbetoon aan de innerlijke kracht en de drive om Above and Beyond te gaan.

In dit nummer wordt de nieuwe Defender op de proef gesteld door twee inspirerende jonge avonturiers bij hun voorbereidingen op een expeditie naar de Zuidpool. Ook vieren we 50 jaar Range Rover met een ontdekkingsreis in Dubai. We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit, met een aantal visionairs die technologieën bespreken waarmee de toekomst er voor ons allemaal anders uit kan gaan zien.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.