onelife2017
Views
3 years ago

ISSUE 39

  • Text
  • Evoque
  • Discovery
  • Rover
Surfen op IJsland, op pad met de New Land Rover Defender | Ambachtelijke wereldbollen in Londen met Bellerby & Co | Overzicht van prachtige drone-fotografie | Auteur Helen Russell verkent de zin van geluk | Exclusief kort verhaal van Jean Macneil

LAND ROVER MAGAZINE TEAM

LAND ROVER MAGAZINE TEAM Sean Thomas Sean is een bekroond journalist, maar vooral bekend als een Sunday TimesEHVWVHOOHUVFKUóYHU die onder het pseudoniem S K Treymane romans uitgeeft zoals The Ice Twins. “Ik voel me het meest levend in het verre noorden, zoals Groenland, IJsland of de Solovetsky-eilanden. Ik hou ervan hoe uitdagend en mooi het landschap is.” 6HDQZDVJHOóNWKXLVLQGH 1HGHUODQGVHZLOGHUQLVRS]RHN QDDUGH(XURSHVHEL]RQS We vroegen onze MEDEWERKERS Helen Russell Russell, auteur van internationale bestseller De Geluksatlas, leeft LQ'HQHPDUNHQHQVFKUóIWYRRU publicaties zoals The Observer, Stylist, en Grazia. “Ik voel met vrij op mijn paddleboard in de Vejle Fjord. Daar heb ik geleerd van het water te houden en er komt vaak een zeehond of bruinvis langs.” /HHVRYHU+HOHQVYHUKHOGHUHQGH VWXGLHQDDUJHOXNS – waar voel jij je het meest levend? Tanveer Badal Badal woont in Los Angeles en is reis- en hotelfotograaf die meer dan 50 landen heeft verkend, ]óQbIRWRV]óQYHUVFKHQHQLQGH New York Times, Condé Nast Traveler en BBC Travel. "Er gaat niets boven een Sunrise Safari in Afrika, rijden door het Kruger National Park en kijken hoe wilde dieren hun eerste teug water van die dag nemen." 7DQYHHUVFKRRWKHWSUDFKWLJH ODQGVFKDSYDQ&DOLIRUQL­ŌV 1DSDb9DOOH\S James Brown Als voormalig hoofdredacteur EóFourFourTwo heeft Brown magazines uitgegeven zoals Loaded, GQ en Quintessentially. “Ik ben in mijn element als ik bij zonsopgang in mijn eentje op Winchelsea Beach loop.” -DPHVLQWHUYLHZGHERNVOHJHQGH $QWKRQ\-RVKXDS +RRIGUHGDFWHXU Conor McNicholas 0DQDJLQJHGLWRU Sachin Rao $UWGLUHFWRU Jon Wiggins )RWRUHGDFWHXU Rebecca Naylor 5HGDFWHXUHQ Bryony Coleman, Alex Briand $FFRXQWPDQDJHUV Adrianna Juraszek, Hannah McDonald %XVLQHVV VWUDWHJ\GLUHFWRU Ann Hartland 3URGXFWLHFRQWUROOHU John Morecraft 3URGXFWLRQGLUHFWRU Vanessa Salter &RQVXOWDQWGLUHFWRU Kerry Smith $GYHUWLVLQJGLUHFWRU Alisa Stamenkovic Voor advertenties in Land Rover Magazine bel +44 (0)20 7550 8170 of mail alisa. stamenkovic@cedarcom.co.uk Cedar Communications &(2 Clare Broadbent *OREDOEXVLQHVVGHYHORSPHQW GLUHFWRU Christina da Silva &UHDWLYHGLUHFWRU Stuart Purcell &RPPHUFLDOGLUHFWRU Justine Daly )LQDQFLHHOGLUHFWHXUJane Moffett &RPSOLDQFHGLUHFWRU Karen Huxley Voor Land Rover 'LUHFW&RPPXQLFDWLRQV0DQDJHU Hannah Rintoul-Hoad +HDGRI(GLWRULDO Victoria Kirby-Keyes %UDQG&RPPXQLFDWLRQV'LUHFWRU Richard Agnew &XVWRPHU([SHULHQFH'LUHFWRU Fiona Pargeter Land Rover Magazine wordt twee keer per jaar uitgegeven door Cedar Communications Limited, 85 Strand, London WC2R 0DW namens Land Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. © 2019 Cedar Communications Limited Cedar gelooft in de hoogste normen inzake journalistieke integriteit. Redactioneel materiaal en PHQLQJHQZHHUVSLHJHOHQQLHWQRRG]DNHOóNHUZóVGH standpunten van de uitgever of Land Rover. De uitgever en Land Rover aanvaarden geen YHUDQWZRRUGHOóNKHLGYRRUGHUHFODPHLQKRXG Hoewel alle zorg wordt besteed aan het compileren van Land Rover Magazine]óQVSHFLƓFDWLHVNHQmerken en apparatuur die in dit magazine worden JHQRHPGRQGHUKHYLJDDQZó]LJLQJHQYHUVFKLOOHQ SHUODQG9RRUƓOPHQIRWRJUDƓHLQWHUUHLQPHWEH- SHUNWHWRHJDQJ]óQHUDOOHEHQRGLJGHPDFKWLJLQJHQ Informatie was correct op het moment van drukken. Neem voor meer voertuiginformatie contact op met XZHUNHQGH/DQG5RYHUGHDOHU5óGYHUDQWZRRUG op- en off-road. Dit magazine aanvaardt geen RQJHYUDDJGHPDQXVFULSWHQIRWRVHG0DWHULDDOLQ deze uitgave mag niet zonder toestemming in welke vorm dan ook worden gereproduceerd. 10

Copied successfully!
 

Land Rover Magazine

 

Land Rover Magazine presenteert verhalen van over de hele wereld als eerbetoon aan de innerlijke kracht en de drive om Above and Beyond te gaan.

In dit nummer wordt de nieuwe Defender op de proef gesteld door twee inspirerende jonge avonturiers bij hun voorbereidingen op een expeditie naar de Zuidpool. Ook vieren we 50 jaar Range Rover met een ontdekkingsreis in Dubai. We kijken niet alleen terug, maar ook vooruit, met een aantal visionairs die technologieën bespreken waarmee de toekomst er voor ons allemaal anders uit kan gaan zien.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.