Views
6 months ago

ISSUE 39

  • Text
  • Evoque
  • Discovery
  • Rover
Surfen op IJsland, op pad met de New Land Rover Defender | Ambachtelijke wereldbollen in Londen met Bellerby & Co | Overzicht van prachtige drone-fotografie | Auteur Helen Russell verkent de zin van geluk | Exclusief kort verhaal van Jean Macneil

egan Hemsworth is zo 0

egan Hemsworth is zo 0 diep en gepassioneerd verbonden met de zee, GDWMHPDNNHOóNNXQW GHQNHQGDWHU]RXW water door haar aderen stroomt. Haar leven ZRUGWJHVWXXUGGRRU RFHDQRJUDƓHŊJHWóGHQ golven, daglicht, weer HQZHWVXLWV Maar zelfs iemand met de Deep Ocean- HUYDULQJYDQ+HPVZRUWKNDQXLWGDJLQJHQ DDQJDDQGLH]RH[WUHHP]óQGDWMHQDDUDGHP hapt. Van top tot teen in neopreen klampt ze zich vast aan de zwarte rotsen van de òVODQGVHNXVWWHUZóOZLWWHPLVWGHOXFKWRP KDDUKHHQYXOW1RJHYHQHQ]HZHUSW]LFK]HOI LQGHóVNRXGH]HHHHQ]HHGLHMH]RQGHU EHVFKHUPLQJLQHQNHOHPLQXWHQGRRGWLQHHQ poging om dat allerkostbaarste vast te leggen - een moment van schoonheid. De drieëntwintigjarige Hemsworth is een JHVSHFLDOLVHHUGHIRWRJUDDIPHWHHQXQLHNH relatie tot water. Ze fotografeert niet gewoon de dingen die plaatsvinden op of onder het water. In plaats daarvan gaat ze zelf de zee in ŊDOOHHQ]óHQKDDUFDPHUDŊRPKHW VDPHQVSHOWXVVHQGH]HHHQGHOXFKWWH YHUNHQQHQKHWFRQWUDVWWXVVHQGHHQHUJLH HQbGHNDOPWH Ze heeft de hele wereld afgereisd om VXUIHUVYDVWWHOHJJHQYDQ$OEDQL­WRW&RVWD 5LFD9RRUKDDUZHUNKHHIW]HXUHQ doorgebracht met haar camera aan haar OLQNHUSROVWHUZóO]HKHWZDWHULQJDDWNóNWHQ wacht op die ene perfecte golf, dat perfecte VKRWZDDURSVXUIHUHQ]HH««Q]óQ ő'H]HHLVDOWóGGHSOHNJHZHHVWZDDULN PHbWKXLVYRHOGH,NNDQQLHWPHHUGDQHHQ SDDUGDJHQYDQKHWZDWHUZHJ]óQŐYHUWHOGH +HPVZRUWKPóRSZHJQDDUGHNXVW ő,NPRHWGH]HH]LHQHULQ]óQHULQ]ZHPPHQ en het water tegen me aan voelen. Dat is wat PóRQWVSDQWHQPóQJHHVWVWLPXOHHUWŐ Hemsworth combineerde haar liefde voor water drie jaar geleden met haar liefde voor IRWRJUDƓHWRHQ]HHHQIRWRSURMHFWYROWRRLGH PHWHHQEDOOHWGDQVHURQGHUZDWHU9DQGDDUXLW EHVORRW]HGH]HOIGHWHFKQLHNWHJHEUXLNHQRP VXUIHUVLQGH]HHYRRUGHNXVWYDQKDDUJHOLHIGH &RUQZDOOWHIRWRJUDIHUHQ'HEHHOGHQGLH]H LQbGHRFHDDQYDVWOHJGHZDUHQ]RvQSXUH ZHHUJDYHYDQGHUHODWLHWXVVHQVXUIHUHQ]HH GDW]HYROJHUVNUHHJLQGHVXUIJHPHHQVFKDS Die bekendheid begon te groeien op sociale PHGLD$OVQHOZHUG]HJHERHNWYRRU onderwaterjobs over de hele wereld. òVODQGHHQYDQGHZLOGVWHHQJHYDDUOóNVWH SOHNNHQRPWHVXUIHQKHHIWDOWóGKRRJRSGH EXFNHWOLVWYDQ+HPVZRUWKJHVWDDQ'H QRRUGVHVXUIJHPHHQVFKDSLVNOHLQHQ òVODQGHUV]óQRSJHYRHGRPHHQUHVSHFWYROOH DIVWDQGWRWGHJULOOLJH]HHDDQWHKRXGHQ /DQG5RYHUVWHXQWGH]RHNWRFKWYDQ +HPVZRUWKRSGH]HUHLVPHWHHQQLHXZH Defender, klaar voor alles wat het land van YXXUHQóVWHELHGHQKHHIWő,NNRPXLWHHQ /DQG5RYHUIDPLOLHŐ]HJW]Hő7RHQLN RSJURHLGHZRRQGHLNRSHHQERHUGHUó PLGGHQLQGH&RWVZROGV:HKDGGHQRQ]H Land Rovers echt nodig vanwege alle modder HQVQHHXZGDDUŐ De Defender, JHOóNWKXLVDDQGH òVODQGVHNXVWODDW IRWRJUDDI0HJDQ +HPVZRUWKKDDU grenzen verleggen 45

 

Land Rover

Land Rover Magazine #39

 

Land rover magazine presenteert verhalen van over de hele wereld als eerbetoon aan de innerlijke kracht en de drive om Above and Beyond te gaan

Land Rover staat niet alleen voor de beste premium auto’s, maar ook voor nieuwsgierigheid, ontdekkingsgeest en verwondering voor de avonturen van het leven. Beleef dit mee in dit nummer van Land Rover Magazine; van de ontmoeting met overlevenden uit de ijstijd aan de Nederlandse kust met de Land Rover Discovery tot de meest innovatieve duurzame architectuur op een trip door Californië met de Range Rover Evoque

De bibliotheek

ISSUE 39
ONELIFE #38
ONELIFE #37
ONELIFE #36
ONELIFE #35
ONELIFE #34
ONELIFE #33

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.